Home / The Editorial 0ffice Of WORLD HISTORY

The Editorial 0ffice Of WORLD HISTORY

 The Editorial of World History was established in 1979. Its former editors-in-chief are Chunnian Zhang, Tingguang Zhu, Zhihua Chen and Xuesheng Liao in succession. Its associate editors-in-chief are Zhihua Chen,Qineng Chen, Congnan Tang, Yongxing Shen, Wenhong Zhao and Li Zhang in succession.

 Current editor-in-chief: Shunhong Zhang

 Current associate editor-in-chief: Zairong Xu

 Besides World History, our editorial used to edit and publish World History Research Trends (1979-1993), Knowledge of Foreign History (1981-1990), and Annals of World History Studies (1995-1998).

 Former deans of our editorial: Zhihua Chen, Shu Tang, Xiaoying Qin, Yongxing Shen, Yiguang Zhou, Wenhong Zhao, Li Zhang.

 Current dean of our editorial: Zairong Xu

 Current editorial members: Linglan Ren, Honggeng Guo, Fan Ning, Ran Li, Wenjing Li.

 Retired members: Zhenji Yu, Youci Zhu, Keming Li, Jingying Guo, Qifang Huang, Shiwen Cao, Lianfang Zhang, Yaying Shi, Xiuying Zhang, Yiguang Zhou, Jiabao Wang, Yongxing Shen, Xiaohua Zhang, Yaping Wang, Xinmin Ma, Li Zhang.

 Correspondence Address: 1 Dongchanghutong, Wangfujing ST, Dongcheng District, Beijing, P.R. China

 Post Code: 100006

 Tel: (+0086) 010-65275907